W kancelarii notarialnej można przeprowadzić czynności przydatne w różnych sytuacjach życiowych. Należy do nich sprzedaż mieszkania, przyjęcie spadku, wykonanie darowizny i wiele innych sytuacji, gdy konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Każda tego typu sytuacja wymaga przygotowania innego zestawu dokumentów.

Różne oferty kancelarii

Kancelarie notarialne mogą specjalizować się w prowadzeniu konkretnego rodzaju spraw. Oczywiście notariusz nie odmówi wykonania czynności, za którą otrzyma wynagrodzenie. Warto jednak korzystać z tych prawników, którzy mają największe doświadczenie. Można to wstępnie zweryfikować, czytając opinie i komentarze zamieszczone w Internecie. Jednym z wysoko ocenianych miejsc jest kancelaria notarialna mieszcząca się w Olsztynie przy ulicy Bartosza Głowackiego. Pełny opis i ofertę można znaleźć na stronie internetowej pod adresem https://www.notariuszolsztyn.info/. Opinie o kancelarii należy zweryfikować samodzielnie, ale wysoka pozycja wśród klientów świadczy o fachowości i skuteczności podejmowanych działań. 

Sprzedaż lub zakup nieruchomości

Najczęściej wykonywana czynność u notariusza to przekazanie praw własności domu lub mieszkania. Potrzebne są do tego dane obu stron — sprzedającego i kupującego, wraz z dokumentami tożsamości, miejscami zamieszkania oraz numerami PESEL. Musimy dostarczyć odpis zwykły z księgi wieczystej, a także podstawę nabycia. Jest to dokument określający sposób pozyskania praw własności do nieruchomości, na przykład, poprzedni akt notarialny lub akt poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz do sporządzenia aktu sprzedaży nieruchomości potrzebuje też zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i wywiązaniu się z obowiązków podatkowych, zaświadczenie o braku zadłużenia w zakresie opłat eksploatacyjnych oraz zaświadczenie o tym, że w lokalu nikt nie jest zameldowany. To ostatnie nie jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy, ale trudno znaleźć osobę, która chce kupić nieruchomość ze świadomością, że mieszkać może w niej osoba trzecia. Notariusz z doświadczeniem powinien dochować staranności, aby nowy właściciel mógł skutecznie rozporządzać swoim majątkiem.

Majątkowa umowa małżeńska

Jeśli małżonkowie chcą zawrzeć umowę zmieniającego sposób rozporządzania majątkiem wspólnym, muszą przygotować dużo mniejszą liczbę dokumentów. Najważniejsze są dane obu stron oraz określenie ich stanu cywilnego. Notariusz potrzebuje imiona i nazwiska stron, ich rodziców, numery dowodów osobistych, numery PESEL oraz odpis skrócony aktu małżeństwa.

Trzeba pamiętać, że majątkową umowę małżeńską można zawrzeć nie tylko w tracie trwania związku, ale również pomiędzy osobami, które dopiero zamierzają się pobrać. Dawniej określano to mianem intercyzy, dziś umowę taką wiele osób nazywa rozdzielnością majątkową. Przed notariuszem możliwe jest określenie przedmiotów, które mają zostać włączone lub wyłączone z majątku wspólnego. Dotyczy to zarówno majątku nabytego po zawarciu umowy, jak i przed wizytą w kancelarii notarialnej. 

Akt poświadczenia dziedziczenia

W przypadku spadku pozostawionego przez członka rodziny notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to odpowiednik sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Do tego celu potrzebny jest akt zgonu spadkodawcy, numer PESEL zmarłego oraz akt urodzenia spadkobiercy. Jeśli jest to kobieta zamężna, wymagany jest dodatkowo akt małżeństwa. Dotyczy to wszystkich spadkobierców, którzy muszą osobiście stawić się w kancelarii notarialnej. Taka forma nabycia spadku jest szybsza niż za pośrednictwem sądu i nie wymaga ponoszenia znacznie większych kosztów.

W sprawach najczęściej prowadzonych przez notariuszy ilość wymaganych dokumentów nie jest duża. Wiele czynności można wykonać podczas jednorazowej wizyty, a kopie dokumentów można przekazać nawet przez Internet. W razie wątpliwości warto skontaktować się telefonicznie i ustalić wszystkie warunki skutecznego przeprowadzenia sprawy.