Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku oraz kwota zmniejszająca podatek uległy zmianie w 2018 roku. W 2016 i 2017 roku kwota ta wynosiła odpowiednio 3091 zł oraz 6600 zł, a w roku 2018 wzrosła do 8000 zł. Osoby, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, będą mogły uwzględnić tą kwotę, składając deklarację PIT w 2019 roku. Jeżeli roczny dochód podatnika wyniesie mniej niż 8000 zł, osoba ta nie będzie zobowiązana do odprowadzenia należnego podatku, a po złożeniu deklaracji PIT, otrzyma również zwrot zaliczek pobranych na poczet PIT.

Kwota wolna od podatku – definicja

Podatnik generując dochody poniżej ustalonej kwoty, zwolniony jest od należnego fiskusowi podatku. Do skorzystania z kwoty wolnej od podatku uprawnione są jedynie podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na tzw zasadach ogólnych, inaczej zwanych skalą podatkową. Są to zwykle osoby, które wypełniają roczną deklaracjęPIT-37, a więc osoby zatrudnione na na podstawie umów oraz podatnicy wypełniający formularz PIT-36, czyli przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą.

Ile wyniesie kwota wolna od podatku?

Od 2009 roku do 2016 roku kwota wolna od podatku wynosiła niezmiennie 3091 zł. W tym przypadku Polska plasowała się na jednym z ostatnich miejsc w rankingu pozostałych krajów Europy, w których kwoty wolne od podatku sięgają w przeliczeniu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W opinii Trybunału Konstytucyjnego kwota wolna od podatku była zbyt niska, gdyż nie pokrywała niezbędnego minimum egzystencji, w związku z tym nastąpiła decyzja o stopniowym jej zwiększaniu, by w 2018 roku osiągnąć poziom 8000 zł.

Podatnicy, którzy w minionym 2018 roku wykazali dochody mniejsze niż 8000 zł, są tym samym zwolnieni z konieczności odprowadzenia podatku od osób fizycznych. Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z podatku, nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Czym jest kwota zmniejszająca podatek?

Kwota zmniejszająca podatek ma za zadanie obniżenie kwoty podatku, wyliczanej od podstawy opodatkowania i stanowi 18 procent kwoty wolnej od podatku.

Aby móc wyliczyć należny fiskusowi podatek, trzeba najpierw obliczyć wysokość dochodu. Dochód – to przychód minus koszty jego uzyskania. W następnej kolejności odejmuje się od dochodu ewentualne ulgi podatkowe, na przykład składki ZUS, darowizny, czy internet. Kwotę, którą uzyskamy zaokrąglamy do pełnych złotych. To właśnie ta kwota będzie mieć wpływ na wysokość stopy podatku oraz kwotę zmniejszającą podatek.

Czym są ulgi podatkowe?

Jak już wyżej wspomniano, ulgi podatkowe odejmowane są od dochodu w celu zmniejszenia kwoty należnego podatku. Im niższe dochody, tym wyższa będzie kwota wolna od podatku. Aby obniżyć podstawę opodatkowania, czyli dochód, warto skorzystać z przysługujących ulg podatkowych. Do takich ulg, odliczeń oraz zwolnień zaliczamy internet, składki odprowadzane do ZUS, liczne darowizny (na przykład środki przeznaczone na cele organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność charytatywną) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Warto skorzystać z jak największej ilości przysługujących odliczeń, ponieważ ulgi podatkowe powodują obniżenie kwoty należnego podatku dochodowego, w związku z zwiększeniem kwoty zmniejszającej podatek. Należy mieć na uwadze obowiązek udokumentowania wszelkich wydatków, mających wpływ na przyznanie ulg, czyli niezbędnych faktur, dowodów wpłat itp. Bez nich, nie będziemy mogli skorzystać z przysługujących nam ulg podatkowych.